Sử dụng bàn tay để nâng liu thương hiệu với cách diễn hoạt hiện đại giúp cho Logo thật ấn tượng & thu hút. Intro