Hiệu ứng Logo bay vào một mạnh mẽ làm vỡ từng mảng tường tạo nên một Intro vô cùng ấn tượng và chuyên nghiệp. Rất