Phong cách nhẹ nhàng sang trong với hiệu ứng lật những tấm giấy phủ đầy tạo nên sự xuất hiện của Logo rất ấn tượng