Mũi tên tượng trưng cho sức mạnh, một sức mạnh tiến thẳng đến mục tiêu chính xác đó chính thông điệp của Intro Choose Target gửi